حق هر آدمیه یه رفیق داشته باشه 
وقتی داره تو خودش غرق میشه
 بزنه پس کله ش بگه چه مرگته!
امروز این پستو تقدیم میکنم به سه تا رفیق خوب:)))
سه نفر که اسم سه تاشون فاطمست 😂
اولین نفر دختر خاله ی خوبم که از بچگی باهام بود و منو بیشتر از خودم میشناسه فاطی جونممم ملقب به آیدا :/
دومین نفر یه دوست مجازی که هر چند الان از بیان رفته اما بازم نیفا وجود داره کسی که منو دوباره به زندگی بر گردوند و به من روح داد :)) خواهر گلم فاطمه
و اما رسیدیم به یه دوست خیلی خوب یه اجی معرکه یه دختر خوب که عاااشقشممم همیشه پیشم بوده و تنهام نذاشته اجی فاطیما


ر یعنی راه نجات
ف یعنی فک کنه باهات
ی یعنی یار و یاور 
ق یعنی بمونه پا قولش تا اخر